Szkolenia online dla przewodników natury

Rozpoczynamy cykl szkoleń dla przewodników natury! Pierwsze spotkanie online odbędzie się już 30 i 31 lipca w godzinach popołudniowych od godziny 17:00.

Tematy spotkania

1. Jak skutecznie rozpoznać oczekiwania turysty?

Identyfikacja potrzeb grup docelowych korzystających z usług przewodników natury.

  • Fotograf- europejski (światowy) rynek, sylwetka, typy, określenie oczekiwań,
  • Obserwator ptaków (Birdwatchers) – europejski (światowy) rynek, sylwetka, rodzaje, określenie oczekiwań,
  • Miłośnik natury – europejski (światowy) rynek, sylwetka, rodzaje, określenie oczekiwań,
  • Inne potencjalne grupy docelowe.

2. Turystyka przyrodnicza od kuchni.
Narzędzia sprzedaży: Marketing miejsc i produktów, opowiadanie historii, e-marketing, branding, networking.

3. Komunikacja – szkolenia osobiste.Jak przełamywać lody, jak wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, bezpieczeństwo i etyka.Prelegent – Artur Furdyna oraz przedstawiciel Oder Delta Safaris.Szkolenie jest bezpłatne.
Język szkolenia: polski oraz angielski
Zainteresowane osoby prosimy rejestrację:
https://app.evenea.pl/event/850976-14/