Projekt

South Baltic Nature Guide Network

Sieć przewodników przyrodniczych

Celem finansowanego przez UE projektu Nature Guide Network jest wspieranie zrównoważonej turystyki przyrodniczej na transgranicznych obszarach przybrzeżnych w regionie Południowego Bałtyku (patrz mapa) poprzez zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze zielonej gospodarki. 

Dofinasowany z

European Regional Development
Fund

Czas trwania

Styczeń 2018 – czerwiec 2021

Kraje partnerskie

Litwa, Polska, Niemcy

Projekt przyspieszy rozwój nowego profilu pracy: przewodnik przyrodniczy. Profil eksperta ds. Przyrody i turystyki zostanie przetestowany w celu zapewnienia odpowiednich ofert turystyki przyrodniczej w regionach krajów partnerskich projektu: Litwy, Polski i Niemiec. Ponadto wzmacniane lub rozbudowywane są krajowe i transnarodowe sieci turystyki przyrodniczej.

Cele i wskaźniki projektu

Łącząc doświadczenia partnerów projektu i doświadczenia w szkoleniach przewodników w innych krajach, tworzymy ramowy profil szkoleń Przewodnika Przyrodniczego, który łączy te same wartości i oczekiwania, uwzględniając warunki ramowe danego kraju. Szkolenie jest jednym z najważniejszych celów projektu – pozwala Przewodnikom Przyrodniczym opracować własne koncepcje wycieczek z wystarczającą wiedzą i umiejętnościami w tle, aby ostatecznie zaoferować swoje wycieczki na rynek. Ocena jakości i ewaluacja poprawiają zawartość, trenerów i dodatkowe wymagania szkolenia pilotażowego, aby zapewnić dobrze wyważoną, regularną edukację przewodników przyrodniczych w przyszłości we wszystkich krajach partnerskich – i być może poza nią.

Poznaj przewodników Nature i ich oferty!

Dobrze funkcjonujące sieci są również potrzebne, aby zapewnić przewodnikom przyrody stabilną podstawę ich ofert i działań. Z jednej strony tworzona jest sieć dla samych Przewodników Przyrody, gdzie powinno być możliwe dostarczanie informacji, wymiana doświadczeń i możliwości współpracy między sobą. Z drugiej strony należy wzmocnić istniejące sieci turystyki przyrodniczej i rozwoju regionów wiejskich: celem jest poprawa wymiany między władzami, stowarzyszeniami turystycznymi, organizacjami pozarządowymi, przewodnikami przyrodniczymi i aktywnymi obywatelami.

Coraz częściej wczasowicze oczekują niezwykłych doznań na łonie natury, oprócz klasycznej oferty turystycznej – dzięki przewodnikom i koncepcjom doświadczeń Przewodnicy Przyrodniczy służą temu zapotrzebowaniu. Projekt dąży do podniesienia rangi zawodu przewodników przyrodniczych poprzez regularne spotkania sieciowe i public relations, tak, aby stworzyć warunki do zapewnienia opłacalności zawodu przewodnika przyrodniczego. Przewodnik przyrodniczy i jego oferta stanowią wartość dodaną dla innych usług turystycznych na poziomie lokalnym (np. Zakwaterowanie, wyżywienie, transport). Wymiana rekomendacji między sobą i ożywione kontakty za pośrednictwem sieci to najważniejsze czynniki promujące zrównoważoną turystykę przyrodniczą.

Nature Guide Network

University of Klaipeda, Litwa

University of Klaipeda, Lithuania (Lead Partner)

Klaipėda University is located on the Lithuanian seaside – an area unique from the natural, economic, cultural, and geopolitical aspects. The University has a multidisciplinary experience and capacity in different activities including environmental research and technology, coastal tourism development, analysis and management of ecosystem services, spatial planning, environmental education etc. For the University, SB Nature Guide Network project is a possibility to merge deep environmental knowledge with sustainable nature tourism concept to create new possibilities for coastal tourism development.

Contact:

Zita Rasuolė Gasiūnaitė
Tel: + 370 46 46 398846
E-mail: zita(at)apc.ku.lt
more information / Daugiau informacijos » https://www.ku.lt/ + https://www.ku.lt/en/

Curonian Spit National Park Administration / CSNPA, Litwa

Curonian Spit National Park Administration, Lithuania

Curonian Spit is a narrow strip of sandy dunes and green forests stretching 97 kilometers along the Baltic Sea, of which 52 km belong to Lithuania. It is unique and vulnerable, sandy and wooded, surrounded by two waters cultural landscape on a coastal spit which features small Curonian lagoon settlements. 
The Curonian Spit, as an outstanding nature corner which became a national park in 1991 and UNESCO World Heritage site as cultural landscape of global significance in 2000. The aim of the National Park Administration is to ensure ecosystems stability in the Curonian Spit, to restore the destroyed and damaged natural and cultural objects, to provide conditions for leisure and ecotourism and to raise public awareness through environmental education activities. As we are responsible for Curonian Spit development, so for us SB Nature Guide Network project is a great opportunity to improve quality of tourism service.

Contact:
Lina Dikšaitė
Tel: +370 469 51224
E-mail: gamtosgidai(at)nerija.lt
more information » http://www.nerija.lt/en

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy / TPRIiG, Polska

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy / TPRIiG

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy działa od 2002 roku. Zajmujemy się promocją zrównoważonego wędkarstwa i turystyki przyrodniczej. Posadziliśmy ponad 65 000 drzew nad statutowymi rzekami. Wsypaliśmy do Iny i Gowienicy ponad 500 ton żwiru odtwarzając bystrza – tarliska łososi i troci wędrownej. Rokrocznie nasi członkowie patrolują dorzecza, przejeżdżając do 10 000 km, chroniąc naturalny rozród ryb przed kłusownictwem. Uczestniczmy w opracowaniu planów ochrony środowiska od początku działalności. Jesteśmy częścią Rewilding Europe współtworząc z partnerami niemieckimi Rewilding Oder Delta. Należymy też do Stepnickiej Organizacji Turystycznej, dzieląc się z turystami sekretami regionu. Realizujemy projekty na rzecz ochrony środowiska i rozwoju turystyki opartej na zasobach przyrodniczych regionu. W naszych szeregach obok siebie działają 3 generacje miłośniczek i miłośników dzikich, zdrowych rzek, wspólnie tworząc nowy poziom świadomości ekologicznej w Regionie.

Contact:
Artur Furdyna
Tel: +48 531 402 868
E-mail: arturfurdyna(at)op.pl
more information » http://www.tpriig.pl/

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie / IZBA, Polska

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie / IZBA

Północna Izba Gospodarcza jest to największa izba gospodarcza w Polsce. Jej głównym celem jest organizacja szkoleń, warsztatów, i konferencji. Ważnym aspektem jest też współpraca międzynarodowa, dzięki której lokalni przedsiębiorcy posiadają szersze możliwości rozwoju. Regionem głównych oddziaływań PIG jest Pomorze Zachodnie czyli obszar, gdzie turystyka odgrywa kluczową rolę. Dlatego też PIG będąc organizacją zrzeszającą również wiele firm z tego sektora przyczynia się do wzmocnienia potencjału turystyki w aspekcie krajowym jak również ponadnarodowym. Głównym zadaniem Północnej Izby Gospodarczej w projekcie Nature Guide jest koordynacja i stworzenie sieci przewodników przyrodniczych, w celu utrzymania i wzmocnienia turystyki. Posiadając szerokie doświadczenie w wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw określonych sektorów na poziomie Unii Europejskiej, gwarantuje promocję idei przewodników oraz przyspieszy rozwój turystyki przyrodniczej.

Contact:
Jacek Wójcik
Tel: +48 91 486 07 65
E-mail: jw(at)izba.info
More information » www.izba.info

Environmental Action Germany / DUH, Niemcy

Environmental Action Germany / DUH

The Environmental Action Germany (Deutsche Umwelthilfe e.V. – DUH) is a non-governmental environmental and consumer protection organisation in Germany. The profile of the DUH is characterized by long-term engagement in project-related networks in collaboration with other environmental, nature conservation and consumer associations, business enterprises and municipalities as well as private specialists. The DUH is committed to species conservation projects and sustainable regional development within the Szczecin Lagoon region. Together with the projectpartner HOP, DUH has already implemented a LEADER project for supporting local guides in the German region of Western Pomerania.

Contact:
Judith Kühn
Tel: +49 175 9905190
Email: kuehn(at)duh.de
more information » https://www.duh.de/englisch/

HOP Transnational Network Oder Delta, Niemcy

HOP Transnational Network Oder Delta

The HOP network aims to develop and establish sustainable and innovative tourism concepts with mobile information and navigation systems and cultural festival formats in the German-Polish border region through long-term, result-orientated cooperation with local actors.
The demand for professional contact persons, who offer guided tours and accompany guests in a competent and entertaining manner is considerably higher than the number of exisiting professional landscape guides.
The profession of the nature guide is at the center of a pilot project to develop new sources of income in rural areas. The innovative job description also addresses young people, improve the attractiveness of the region, and counteract emigration.

Contact:
Beate Reimann
Tel: +49 152 31830947
Email: beate(at)hop-transnet.org
more information » https://www.hop-transnet.org/