Północno-Wschodnie Niemcy

Dzika przyroda terenów przybrzeżnych

Niemcy jako miejsce dziewiczej przyrody? Trudno w to uwierzyć, ale wśród rozległych terenów uprawnych krajobrazów przybrzeżnych w dalszym ciągu funkcjonują zaskakująco dziewicze ekosystemy. Czy wiesz, że rzeka Peene przepływa przez nisko położone mokradła, łąki rzeczne i gęste lasy bukowe przez prawie 100 kilometrów jak „Amazonka północy”? A wszystko to zaledwie rzut kamieniem od popularnych nadmorskich kurortów na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Bobry i wydry europejskie buszują w wodzie, podczas gdy orły bieliki, błotniaki i eurazjatyckie zimorodki polują na zdobycz. Przewodnik natury pomoże Państwu w pełni odkryć ten zadziwiający świat roślin i zwierząt.

Laguna pełna życia

Delta Odry stanowi granicę między Niemcami a Polską i jest zarówno miejscem odpoczynku ptaków wędrownych, jak i gniazdowania rodzimego ptactwa wodnego. Tutaj, przy słabo zaludnionym Zalewie Szczecińskim, rozległe lasy i torfowiska, suche wrzosowiska i lasy aluwialne istnieją bezpośrednio obok siebie, tworząc różnorodność siedlisk, która jest dość wyjątkowa w Europie Środkowej. Z powodu burzliwej historii regionu przygranicznego takie dziewicze naturalne krajobrazy mogłyby przetrwać przy stosunkowo niewielkiej interwencji człowieka. Obecnie jest to miejsce europejskiej przyjaźni, gdzie urocze wioski świadczą o dziedzictwie architektonicznym i kulturowym regionu głęboko zakorzenionego w tradycyjnym rybołówstwie i rolnictwie. Niedaleko od osad można doświadczyć zdrowych ekosystemów z ich różnorodnością flory i fauny – od majestatycznych zwierząt, takich jak orlik krzykliwy czy wilk, po zagrożone gatunki, takie jak dudek eurazjatycki. Różnorodność biologiczna w wodzie również jest zdumiewająca: sandacz, jazgarz i szczupak północny a jesienią łososie podróżujące w górę rzeki na tarło.

Istnieje wiele sposobów na zwiedzanie okolicy: pieszo po mało uczęszczanych ścieżkach, kajakiem lub rowerem po dobrze utrzymanych trasach rowerowych, a nawet łodzią napędzaną energią słoneczną po rzece Peene. A przygoda nie kończy się tylko na granicy państwowej: ponadnarodowy region Pomorze oferuje niesamowitą przyrodę i niezapomnianą różnorodność wrażeń – jak i w Niemczech, tak i w sąsiedniej Polsce.

Odkryj Północno-Wschodnie Niemcy z Przewodnikiem Natury