Przewodnicy Natury

Przygoda czeka!

Znajdź Przewodnika Natury zgodnie z Twoimi preferencjami i oczekiwaniami.

Foto © mizar_21984/ Adobe Stock

Oddanie ludziom i przyrodzie

Przewodnicy przyrody to ludzie tacy jak ty i ja, ale eksperci w swojej dziedzinie. Dzięki wiedzy i doświadczeniu na temat dzikiej przyrody i środowiska naturalnego, znajomości lokalnej fauny oraz zwyczajów i tradycji swojego regionu gwarantują  udaną wyprawę.

Tworzenie sieci dla zrównoważonego rozwoju regionalnego

Przewodnicy przyrodniczy to networkerzy – komunikacja jest dla nich ważnym narzędziem. Są w bliskim kontakcie z władzami lokalnymi, administracją rezerwatów przyrody i branżą turystyczną oraz aktywnie lobbują na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Przewodnicy przyrody biorą na siebie odpowiedzialność za ochronę naturalnych dóbr swojego regionu, które stanowią podstawę zrównoważonej turystyki przyrodniczej i warunków do życia.

Turystyka przyrodnicza jako czynnik ekonomiczny

Przewodnicy przyrodniczy pomagają kształtować przyszłość regionów wiejskich. Jako aktywni współpracownicy i przedsiębiorcy oraz dzięki partnerstwom z lokalnymi przedsiębiorstwami turystycznymi konsolidują lokalne łańcuchy wartości, pobudzają gospodarkę i promują zrównoważoną turystykę na obszarach, które często podlegają wyludnieniu i ograniczonym perspektywom rozwoju.