PROJEKT

Sieć przewodników przyrodniczych Południowego Bałtyku

Celem finansowanego przez UE projektu Nature Guide Network jest wspieranie zrównoważonej turystyki przyrodniczej na transgranicznych obszarach przybrzeżnych w regionie Południowego Bałtyku (patrz mapa) poprzez zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze zielonej gospodarki.

Projekt przyspieszy rozwój nowego profilu pracy: przewodnik przyrodniczy. Profil eksperta ds. Przyrody i turystyki zostanie przetestowany w celu zapewnienia odpowiednich ofert turystyki przyrodniczej w regionach krajów partnerskich projektu: Litwy, Polski i Niemiec. Ponadto wzmacniane lub rozbudowywane są krajowe i transnarodowe sieci turystyki przyrodniczej.

Kwalifikujące się regiony programu Interreg South Baltic (https://southbaltic.eu/eligible-area).