Delta Odry

Delta Odry

Na wybrzeżu Morza Bałtyckiego między Polską a Niemcami znajduje się wyjątkowe miejsce. Nad Zalewem Szczecińskim występuje wiele siedlisk rzadko występujących w Europie Środkowej. Występuje tu duża różnorodność: lasy bukowe na klifach, ogromne delty rzek, lasy łęgowe, rozległe torfowiska, suche wrzosowiska i duże lasy z jeziorami układają się jak sznur pereł wokół dużej powierzchni otwartej Zalewu.

Różnorodność na lądzie i wodzie

Żyją tu orzeł bielik (Haliaeetus albicilla), wilk (Canis lupus) i wydra (Lutra lutra). Powraca tu szara foka (Halichoerus grypus) i nieco dalej na wschód europejskie żubry (Bison bonasus) swobodnie wędrują po równinach Zachodniego Pomorza. Ponadto Delta Odry jest jednym z najbardziej znaczących obszarów odpoczynku zimowego dla ptactwa wodnego.
W dolinach rzek, zarówno Odry, jak i mniejszych, przetrwały lasy łęgowe, w których można znaleźć dzikie bogactwo gatunków szczególnie ptaków, gadów i płazów. W dużej części obszaru, ze względu na bogactwo przyrody, utworzono obszary Natura 2000. W tych okolicach lokalni rolnicy prowadzą tradycyjną gospodarkę, wypasając bydło i konie na naturalnych łąkach.
Atrakcje regionu są również ukryte pod powierzchnią wody. Entuzjasta fotografii podwodnej pozwoli uchwycić tu łososia (Salmo salar) podczas tarła, a także coraz częściej spotyka się tu jesiotra atlantyckiego (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) a także wiele gatunków towarzyszących. Występują tutaj gatunki ryb takie jak czaple i kormorany.
Przewodnicy po obu stronach delty pomogą Państwu odkryć ten wyjątkowy skarb – pieszo, rowerem lub łodzią. PRZEWODNICY NATURY

Polecamy

Obszary Delty Odry oferują wiele ciekawych krajobrazów, które można szczególnie poznać na dużych obszarach chronionych, takich jak parki narodowe, rezerwaty biosfery, parki przyrody lub parki krajobrazowe. Niemniej jednak istnieją również piękne miejsca ze szczególnymi elementami różnorodności biologicznej, które warto odkryć.

(1) Nature Park River Landscape Peenetal /Naturpark Flusslandschaft Peenetal (DE)
(2) Woliński National Park / Woliński Park Narodowy (PL)
(3) Nature Park Szczecin Lagoon/ Naturpark Stettiner Haff (DE)
(4) Świdwie Reserve / Rezerwat Przyrody Świdwie (PL)
(5) Szczecin Landscape Park „Puszcza Bukowa”/ Szczeciński Park Krajobrazowe „Puszcza Bukowa”
(6) Lower Oder Valley National Park/ National Park Unteres Odertal (DE)