LIDER PRZYRODY

Jak znaleźć Przewodnika Przyrodniczego?

Sieć Przewodników Przyrodniczych (ang. Nature Guide Network) jest w trakcie przygotowania. Niebawem na niniejszej stronie będą dostępne informacje na temat przewodników przyrodniczych z Polski, Litwy oraz Niemiec jak również ofert ich wycieczek.
Ponadto, zespół projektowy Nature Guide Network pracuje aktualnie nad rozwojem i tworzeniem oferty szkoleń dla przyszłych przewodników przyrodniczych.
Pierwsze będą miały miejsce jesienią 2019 r. oraz wiosną 2020 r. – więcej informacji można znaleźć na stronie Szkolenia dla Przewodników Przyrodniczych. Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o postępie prac nad ww. kwestiami, wyślij prośbę na następujący adres:

Jacek Wójcik
Tel: +48 91 486 07 65
E-Mail: jw(at)izba.info