Region Zalewu Kurońskiego

Region Zalewu Kurońskiego

Region Zalewu Kurońskiego jest ukształtowany przez cztery dobrze oznakowane pory roku, jego teren jest pagórkowaty, piaszczysty, bagnisty oraz zawiera prosty krajobraz, posiada także dwa regiony etnograficzne o odmiennej kulturze, historii i kuchni, z których wszystkie wzbogacają się o nowe spostrzeżenia. W regionie istnieją trzy państwowe obszary chronione oraz duża liczba obszarów sieci Natura 2000. Zachodnie wybrzeże to miejsce spotkań trzech sił natury – powietrza, wody i ziemi, z których każda oznacza ludzką adaptację na obszarach zalewowych, wydmach wędrownych, krzewiastych równinach lub głębokich lasach.

Wzdłuż 100 km można zobaczyć wiele autentycznych pozostałości życia rybaków, a obecny ośrodek turystyczny, wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mamy tu możliwość wkroczenia na dno starożytnego Morza Litorina, możemy szukać kawałków bursztynu, wspinać się na ludzkie wzgórza a także obserwować masową migrację ptaków w delcie Niemna. W tych dwóch małych regionach jest naprawdę wiele do odkrycia!

Link do oferty przewodników natury

Polecamy

Region Zalewu Korońskiego oferuje wiele ciekawych miejsc, warto odwiedzić przede wszystkim tutejsze parki narodowe i regionalne rezerwaty przyrody. Poza tym istnieją tutaj również inne piękne miejsca, które warto zobaczyć, są one z pewnością wysoko bioróżnorodne.

1) Curonian Spit National Park / Kuršių nerijos nacionalinis parkas
2) Nemuno Delta Regional Park / Nemuno deltos regioninis parkas
3) Coastal Regional Park / Pajūrio regioninis parkas