REGIONAI

Pažinkite Pietų Baltijos jūros regioną ir jo įžymybes …
su gamtos gidais!

Skirtingai nuo begalinių smėlio paplūdimių, skardžių ir tradicinių pajūrio kurortų, atokesnės Pietų Baltijos jūros regiono teritorijos yra menkai žinomos. Tačiau būtent čia slypi ištisas gamtos lobynas – seni bukų ir pušų miškai, pelkės ir pievos, lagūnos ir druskingos šlapžemės. Vietiniai gamtos gidai ne tik gerai pažįsta šiuos gamtos fenomenus, bet ir nori parodyti juos jums.

Surask gamtos gidus ir jų pasiūlymus! > GAMTOS GIDAI

Die südliche Ostsee mit den zwei Grenzflüssen Oder und Nemunas (blau) sowie dem Projektgebiet entlang der südlichen Ostseeküsten (orange) (© OpenStreetMap contributors)

Gamta be sienų

Vaizdingos Oderio (Vokietija/Lenkija) upės ir Kuršių marių (Lietuva/Rusija) apylinkės yra daugelio retų rūšių namai. Menkai apgyvendintame kraštovaizdyje gausu vertingų buveinių, čia yra stumbrų (Bison bonasus), briedžių (Alces alces) ir sturių (Acipenser sturio) migracijos koridoriai.
Menkai trikdomose teritorijose poilsio sustoja migruojantys paukščiai, jų tarpe ir tokios jautrios rūšys kaip mažieji ereliai rėksniai (Clanga pomerina) ar juodieji gandrai (Ciconia nigra), todėl nenuostabu, kad čia yra įsteigtos saugomos teritorijos. Vienok, net ir už saugomų teritorijų ribų galima aptikti įdomių gamtos vertybių.

Oderio Delta
Kuršių marių regionas

Unikalumas ir įvairovė – partnerių šalių kraštovaizdžiai

Nors gamta ir neturi sienų, Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje jos įvairovė ir unikalumas skiriasi. Istorijos ypatumai, gamtonaudos būdai ir kultūriniai skirtumai sukūrė regionams būdingus gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžius.

Nacionaliniai ypatumai