Projekto tikslai ir rodikliai

Projekto tikslai ir rodikliai

1. Gamtos gidų profesijos sukūrimas

Pasinaudodami projekto partnerių ir kitų šalių patirtimi kuriame gamtos gido profesijos aprašą ir mokymus, grįstus bendromis vertybėmis ir poreikiais bei atsižvelgdami į kiekvienos šalies ypatumus. Mokymai yra svarbiausias projekto uždavinys – jų metu gamtos gidai, gilindami bazines žinias ir gebėjimus, formuos savo turų idėjas ir pasiūlys konkrečius turus rinkai. Kokybės vertinimas užtikrins turinio ir dėstytojų kokybę, bus sukurta subalansuota nuolatinė gamtos gidų rengimo sistema kiekvienoje projekto partnerių šalyje.

Surask ir susisiek su gamtos gidais! > GAMTOS GIDAI

2. Gamtos turizmo tinklų kūrimas ir stiprinimas

Tinkamai veikiantys tinklai reikalingi gamtos gidų pasiūlymams ir veiklai. Iš vienos pusės, tinklas reikalingas patiems gamtos gidams kaip platforma, kurioje jie skelbtų informaciją, dalintųsi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybėmis. Iš kitos pusės, esamų tinklų stiprinimas yra naudingas kaimiškųjų regionų vystymui: gerinamos galimybės bendradarbiauti savivaldos institucijoms, turizmo asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, gamtos gidams ir aktyviems piliečiams.

3. Gamtos turizmo sektoriaus stiprinimas gamtos gidų paslaugomis

Gamtos gidų siūlomos paslaugos atliepia didėjantį poilsiautojų poreikį netradicinėms patirtims gamtoje. Be to, gamtos gidų paslaugos didina poreikį kitoms lokalioms turizmo paslaugoms (pvz., apgyvendinimui, maitinimui, transportui). Šių paslaugų tinklaveika ir gyvas ryšys yra svarbiausi veiksniai, formuojantys subalansuotą gamtos turizmą.