Eintrag:vegetationskundlich, pflanzensoziologisch

Englisch: phytosociological / Litauisch: fitosociologinis / Polnisch: dotyczący wiedzy o wegetacji, fitosocjologiczny