Eintrag:typ biotopu

Angielski: biotope type / Niemiecki: Biotoptyp / Litewski: biotopo tipas