Eintrag:Strategische Umweltprüfung (SUP)

Englisch: strategic environmental assessment (SEA) / Litauisch: strateginis poveikio aplinkai vertinimas / Polnisch: strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOŚ)