Eintrag:Landzunge, Nehrung, Haken

Englisch: spit / Litauisch: nerija / Polnisch: 1. hak 2. kieł np. zwierzyny płowej lub maciory dzika (język myśliwski)