Eintrag:dormant volcano

German: ruhender Vulkan / Lithuanian: neaktyvus ugnikalnis / Polish: wulkan drzemiący, wulkan w stanie spoczynku