Eintrag:disturb (to)

German: beeinträchtigen / Lithuanian: trukdyti / Polish: oddziaływać negatywnie