Eintrag:distribution pattern

German: Verbreitungsmuster / Lithuanian: paskirstymo schema / Polish: wzór rozmieszczenia