Eintrag:dissemination, dispersal

German: Verbreitung / Lithuanian: sklaida / Polish: rozmieszczenie