Eintrag:dispersal

German: Ausbreitung / Lithuanian: paplitimas / Polish: rozszerzanie się, rozprzestrzenianie się