Eintrag:disability

German: Behinderung / Lithuanian: negalia / Polish: niepełnosprawność