Eintrag:direct payment

German: Direktzahlung / Lithuanian: tiesioginis mokėjimas / Polish: płatność bezpośrednia