Eintrag:depopulation

German: Entvölkerung / Lithuanian: gyventojų skaičiaus mažėjimas / Polish: depopulacja