Eintrag:deep water zone

German: Tiefenwasserzone / Lithuanian: giliavandenė zona / Polish: strefa głębokiej wody