Eintrag:corperate responsibility

German: unternehmerische Verantwortung / Lithuanian: įmonių atsakomybė / Polish: odpowiedzialność przedsiębiorcza