Eintrag:conservation resource

German: Schutzgut / Lithuanian: apsaugos ištekliai / Polish: zasoby podlegające ochronie