Eintrag:conservation law

German: Schutzgesetz / Lithuanian: apsaugos įstatymas / Polish: ustawa o ochronie środowiska, przepisy dotyczące ochrony przyrody