Eintrag:conservation authority

German: Naturschutzbehörde / Lithuanian: gamtos apsaugos institucija / Polish: urząd zajmujący się ochroną przyrody