Eintrag:conflicting use

German: widersprechende Nutzung / Lithuanian: prieštaringas vartojimas / Polish: sprzeczne używanie