Eintrag:conflict area

German: konfliktreiches Gebiet / Lithuanian: konflikto zona / Polish: obszar konfliktowy