Eintrag:compensation payment

German: Ausgleichszahlung, Ersatzzahlung, Entschädigungsleistung / Lithuanian: kompensacijos mokėjimas / Polish: wypłata odszkodowania, wypłata zastępcza, wypłata rekompensaty