Eintrag:compatible planning

German: verträgliche Planung / Lithuanian: suderintas naudojimas / Polish: planowanie zgodne z umową (zgodnie z przyjętymi zasadami)