Eintrag:colonization

German: Besiedlung / Lithuanian: apgyvendinimas / Polish: zasiedlanie, zasiedlenie