Eintrag:colonisation

German: Ansiedlung / Lithuanian: apgyvendinimas / Polish: kolonizacja, zasiedlanie, introdukcja