Eintrag:coastal protection woodland

German: Küstenschutzwald / Lithuanian: miškas, saugantis pakrantę / Polish: las chroniący wybrzeże