Eintrag:coastal protection area

German: Küstenschutzgebiet / Lithuanian: pakrančių apsaugos zona / Polish: przybrzeżny obszar chroniony