Eintrag:coastal formations

German: Küstenform, Küstenformation / Lithuanian: pakrantės forma / Polish: forma wybrzeża, kształtowanie się wybrzeża