Eintrag:coastal fishery

German: Küstenfischerei / Lithuanian: pakrančių žvejyba / Polish: rybołówstwo przybrzeżne