Eintrag:coastal defence measure

German: Küstenschutzmaßnahme / Lithuanian: pakrančių apsaugos priemonė / Polish: działania mające na celu ochronę wybrzeża