Eintrag:cluster of factors

German: Wirkfaktorenkomplexe / Lithuanian: veiksnių grupė / Polish: kompleks czynników oddziałujących