Eintrag:close to groundwater

German: grundwassernah / Lithuanian: arti gruntinio vandens / Polish: poziom wodonośny, warstwa wodonośna