Eintrag:characteristic, typical

German: charakteristisch / Lithuanian: būdinga, tipiška / Polish: charakterystyczny, typowy