Eintrag:change in trend

German: Trendänderung / Lithuanian: tendencijos pokytis / Polish: zmiana w trendzie, zmiana w tendencji