Eintrag:cartographic presentation

German: kartografische Darstellung / Lithuanian: kartografinis pristatymas / Polish: przestawienie kartograficzne