Eintrag:capacity of protected areas

German: Leistung von Schutzgebieten / Lithuanian: saugomų teritorijų pajėgumas / Polish: pojemność obszarów chronionych