Eintrag:brackish water affected

German: brackwasserbeeinflusst / Lithuanian: paveiktas druskingo vandens / Polish: (będący/a/e) pod wpływem wody słonawej