Eintrag:boundary

German: Grenze, Begrenzung, Abgrenzung / Lithuanian: riba / Polish: granica, odgraniczenie, ograniczenie