Eintrag:bother

German: stören, beunruhigen / Lithuanian: trukdyti / Polish: przeszkadzać, niepokoić