Eintrag:botanikos

Anglų: botanical / Vokiečių: botanisch, Pflanzen betreffend / Lenkų: botaniczny, dotyczący roślin