Eintrag:botanical

German: botanisch, Pflanzen betreffend / Lithuanian: botanikos / Polish: botaniczny, dotyczący roślin