Eintrag:botanical survey

German: Vegetationsaufnahme, Vegetationskartierung / Lithuanian: botanikos tyrimas / Polish: badanie wegetacji, sporządzanie map wegetacji